Skogsbrukets bidrag till ett bättre klimat


Skogen har en viktig roll som koldioxidsänka men också en annan, sannolikt mer betydelsefull roll som utgångsmaterial för förnyelsebar och koldioxidneutral energi eller för att ersätta energiintensiva material som stål och betong. Här beskrivs tre typfall för hur skog och skogsbruk kan bidra till ett bättre klimat beroende på utgångsläge i form av skogstillstånd, samt sociala, ekonomiska och andra förutsättningar.