SIFI-nytt nr 1-2010


Supply and demand trends in China. Klimatförhandlingarna – vad har hänt efter Köpenhamn? Svenska erfarenheter överförs till Kanada. ”God samhällsstyrning” – tunga modeord i dagens skogsbruk. Lokalt arbete krävs för att värna världens skogar. Svensk kompetensbas utvecklas i Kenya. AFF – En skogsakademi med gemensam röst för Afrika. Europas policyprocesser kräver större engagemang. Rapport: Internationell skogspolicy – en översikt. Remissvar: Grönboken om skydd för EU:s skogar. Kalendarium.

Red: Fredrik Ingemarson.