Freja nr 8 2010


Mest om jordbrukspolitik i öst och väst. Men också om skogspolicy och bristen på rättslig grund för gemensam europeisk skogspolitik. Traktorer, tröskor och andra maskiner.