SIFI-nytt nr 3-2011


Trämarknaden i Nordafrika, Mellanöstern och Japan. The development of the Russian forest sector by 2020. Utbildningssamarbete med ryska universitet. Utmaningar för ryskt skogsbruk. Restrictions for Russian export. Svensk-ryskt forskningssamarbete. WWF’s view on the Russian development. UNFF 9 i New York. Megatrender presenteras på KSLA den 8 juni. Skogskonventionen och UNFF 10. Kalendarium.

Red: Fredrik Ingemarson.