Freja nr 2 2011


Mycket om mat. Dess kemi och fysik, mathistoria, The Oxford Symposium on Food and Cookery, ett danmarksbesök m m. Boksläpp: Den svenska agrarhistorien på engelska i ett band. Vilthistoria, fiske och vattenbruk.