KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del B – SOLMED nr 67


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012

Del B: Ledamotsmatrikel

Utgivningen består av två delar. Denna del B, Ledamotsmatrikel, är en förteckning över akademiens ledamöter 1812–2012.

Del A Händelser och ledamöter i akademien under 200 år, utgörs av en sammanfattande historik med nedslag i viktigare skeenden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historia.