KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del A – SOLMED nr 68


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012

Del A: Händelser och ledamöter i Akademien under 200 år

Utgivningen består av två delar. Denna del A, Händelser och ledamöter i akademien under 200 år, utgörs av en sammanfattande historik med nedslag i viktigare skeenden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historia.

Del B Ledamotsmatrikel är en förteckning över akademiens ledamöter 1812–2012.