Freja nr 5 2012


Allédisputation – Ömse sidor om vägen; studiebesök på engelska forskningsstationen Rothamsted – självklart med några historiska tillbakablickar; Rural History 2013 den 19–22 augusti i Brighton – European Rural History Organisations första konferens; Jordbruket och staten – tema för American Agricultural History Societys årliga möte som hölls 6–9 juni i Manhattan, Kansas, med svenskt deltagande.

Hämta Freja nr 5 2012