Freja nr 8 2013


Kunskapens infrastruktur. EURHO – European Rural History Organisation. Tidskrifter i kris? Miljöhistoria och gränsöverskridande humaniora. Agrara marknader analyserade i ny avhandling. Nya böcker. Besök av trädgårdsstudenter.

Hämta Freja nr 8 2013 här.