Att bruka men inte äga – SOLMED nr 61


Arrende och annan nyttjanderätt till mark i svenskt jordbruk från medeltid till idag

Arrende – en rätt att bruka av någon annan ägd mark mot ersättning har funnit sedan antiken. Ämnet berör tidlösa frågor som äganderätt och besittningsrätt å ena sidan och agrarproduktion och agrar utveckling å den andra. I denna bok tas ett samlat grepp om frågan och dess såväl historiska som nutida betydelse. Arrendet behandlas ur både markägarens och arrendatorns perspektiv, och den spänning som ibland förekommer dem emellan.

Red: Anders Wästfelt.