Freja nr 3 2014


Akademien och Hushållningssällskapen. Bibliotekets/ANH:s hemsida. C L:son Behm i Vavilovs fotspår. Nya böcker: Jones, Smil, Leigh, Gorman, Mårald, Söderberg m fl… Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Red: Per Eriksson.

Ladda ned till höger eller → hämta direkt hos ANH.