Kommittén för Grön ekonomi folder 2014


Kommittén för Grön Ekonomi har till huvudsyfte att synliggöra de gröna näringarnas strategiska och positiva roll för framväxten av en grön ekonomi och för Sveriges utveckling.

I denna folder beskrivs bl a vad Grön ekonomi är och vad kommittén gör och vill uppnå.

Viks till sexsiding.