Freja nr 4 2014


I detta nummer av Freja försöker vi få en överblick över de areella näringarnas historias verksamhetsområden som en del i deras mer övergripande dynamik. I bästa fall går det att hitta en bra balans mellan det specifika och det generella. Det generella handlar i det här fallet om landsbygden, som i allt högre grad tvingas sträcka sig in i staden och utöver nationalstatens gränser för att överleva. Vi tar avstamp i det relativt nya forskningsfältet new ruralities och knyter det till dess äldre historiska kusin rural history för att se hur bibliotekets samlingar kan vara behjälpliga vid studier med en syntetiserande karaktär.

Dessutom hästhistoria och Hebbe i nytryck.

Red: Per Eriksson.

Ladda ned till höger.