Freja nr 5 2014


Freja fortsätter på temat landsbygdshistoria. Förutom att lyfta fram några böcker kring detta presentera sådant som närmast kan ses som källmaterial –  reportage, filmer och andra mer allmänkulturella sätt att förhålla sig till landsbygden.
Vi har också nöjet att presentera Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historiska matrikel.

Red. Per Eriksson.

Ladda ned till höger.