Verksamhetsberättelse 2017 – KSLAT nr 2-2018


Preses har ordet

Akademisekreterarens tillbakablick på 2017

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar

Donationsgårdarna: Barksätter och Enaforsholm

Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer • Enheten för bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2013–2017 • Fördelning av utdelade medel 2017

Redaktör: Ylva Nordin

I tryck har denna skrift ISBN-nr 978-91-88567-13-0.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.