UNIK Utmaning 2017 – KSLAT nr 4-2018


UNIK Utmaning 2017

En casetävling om att halvera vårt matsvinn till år 2030

Casetävlingen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer tävlingsbidragen och utser en vinnare.
Den 20–22 oktober 2017 hölls KSLA:s casetävling UNIK Utmaning för tredje gången. Tävlingen lockade 19 engagerade unga deltagare.
2017 års tävling hade ett internationellt tema: FN:s globala mål nr 12 för hållbar utveckling. Fokus låg på att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, speciellt med hänsyn till delmål 12.3, till år 2030. Utmaningen handlade alltså om att halvera det globala matsvinnet.
Här är de fem lagens lösningsförslag.

Text: Fem tävlande grupper i UNIK Utmaning 2017.

Denna skrift publiceras endast i digital form.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.