Rapport: Så klarar svenskt jordbruk klimatmålen


Rapporten ”Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen” är gjord i samverkan mellan KSLA och IVA, och är den femte och sista delrapporten som publiceras inom ramen för IVA:s projekt ”Vägval för klimatet”. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft.
Rapporten presenterades vid ett seminarium på KSLA 16 oktober 2019.

Utgivare:
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2019
Box 5073, SE-102 42 Stockholm
Tfn: 08-791 29 00

Projektledning: Ingrid Rydberg, KSLA
Text: Lennart Wikström, KSLA
Redaktör: Camilla Koebe, IVA
Illustrationer: Moa Sundkvist
Layout: Anna Lindberg & Pelle Isaksson, IVA

Denna rapport finns också att ladda ned via www.iva.se.

Rapporten är slut i vårt lager i tryck.