KSLA Caseutmaning 2019 – KSLAT nr 1-2020


Hur kan data berätta historien om din produkt?

Caseutmaningen är en pedagogisk modell för att lösa problem, ofta på kort tid. Utmaningarna ska lösas i grupper sammansatta på ett sådant sätt att gruppmedlemmarnas kunskaper kompletterar varandra. En jury bedömer gruppernas bidrag.

Den 25–27 oktober 2019 hölls KSLA:s Caseutmaning för femte gången. Arrangemanget lockade nio engagerade unga deltagare.

I KSLA:s caseutmaning 2019 – Hur kan data berätta historien om din produkt? – var uppdraget att arbeta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val, gärna med koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Här är de tre gruppernas olika lösningsförslag.

Text: Tre deltagande grupper i KSLA Caseutmaning 2019.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam) →

Denna skrift publiceras endast i digital form.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.