Verksamhetsberättelse 2019 – KSLAT nr 2-2020


Innehåll:

Preses och vice preses har ordet

Akademisekreterarens reflektioner från 2019

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Mötesplatsen KSLA • Projekt • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser, belöningar

Donationsgårdarna: Barksätters egendom • Enaforsholm Fjällgård

Organisationen: Övergripande organisation • Operativ organisation • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2015–2019 • Fördelning av utdelade medel 2019

***********************

Redaktör: Ylva Nordin

Än så länge finns denna skrift endast som pdf. Vi räknar med att trycka den längre fram.

Du som hämtar pdf:n här till höger och sparar den: vi rekommenderar visningsläge tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.

Till bläddringsbar version (gratisapp, innehåller reklam)  →