Ansök om anslag senast 1 november 2020!

Två av våra stiftelser utlyser forskningsanslag/bidrag för ansökan under perioden 1 oktober – 1 november. Det är Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning och Stiftelsen SLO-fonden.


KSLA
  • Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning befordrar och understödjer teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige.
  • Stiftelsen SLO-fonden verkar för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön.

Ansökan sker under perioden 1 oktober – 1 november via KSLA:s webbaserade anslagssystem. Det stängs för ansökningar den 1 november.

Läs mer om hur du gör för att ansöka under Anslag & Stipendier – klicka här!

Utlysningar hösten 2020

Sv Växtnäringsforskning utlysning HT 2020
SLO utlysning HT 2020

KSLA Nytt 3-2021

Hållbarhet, teknik i jord- och skogsbruk, livsmedelssystem, kol i marken m m behandlas i höstnumret av KSLA Nytt & Noterat.

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Hållbara affärsmodeller för svensk mat

25 okt: Detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna belyser svåra frågeställningar och möjliga lösningar när det gäller hållbara affärsmodeller för svensk mat.

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…