Välkommen till KSLA-podden

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?

Stort som smått avhandlas i KSLA-podden – obekväma samtal och konstruktiv dialog för problem och lösningar inom de gröna och blå näringarna. Podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsutveckling.

KSLA-podden finns också på Acast (Bara att ladda ned appen och lyssna.)


KSLA

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle. Alla avsnitten finns också på Acast

Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Publicerade avsnitt:

Planerade avsnitt:

  • Future Food Systems – the Role of the gene edited crop (oktober/november 2021)
  • Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster – ett samtal om årets viktigaste bok (november 2021)
  • Enaforsholms fjällstation, fjällträdgård och fjällkurs (november 2021)
  • Multiskadad ungskog – ett problem i skymundan?
  • Vad kan vi lära oss av Almsjukan?
  • Från Experimentalfältet och Drottninggatan till Enaforsholm och Barksätter – om KSLA:s fastigheter

Produktion: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2020

Kontaktpersoner: Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, 08-5454 7702, och Agneta D Ohlson, kommunikatör,
08-5454 7712

Redaktionsråd: Eva Pettersson, Agneta D Ohlson, Per Eriksson, Jimmy Lyhagen och Ylva Nordin

Utgivningsplan: Ett–två avsnitt per månad (med uppehåll under sommaren)

Redigering: Agneta D Ohlson och Emma Davidsson

Vinjett: Rasmus Andersson

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…