Välkommen till KSLA-podden

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?

Stort som smått avhandlas i KSLA-podden – obekväma samtal och konstruktiv dialog för problem och lösningar inom de gröna och blå näringarna. Podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsutveckling.

KSLA-podden finns där poddar finns, bland annat på Acast (bara att ladda ned appen och lyssna).


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.

Alla avsnitten finns på Acast och där poddar finns. Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Publicerade avsnitt:

Planerade avsnitt:

  • Fake news och faktaresistens, varför uppstår det och hur botar vi det? (dec 2022)
  • Tama grisar och vilda svin
  • Från Experimentalfältet och Drottninggatan till Enaforsholm och Barksätter – om KSLA:s fastigheter

Produktion: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2020

Kontaktpersoner: Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, 08-5454 7702, och Agneta D Ohlson, kommunikatör,
08-5454 7712

Redaktionsråd: Eva Pettersson, Agneta D Ohlson, Per Eriksson, Jimmy Lyhagen och Ylva Nordin

Utgivningsplan: Ett avsnitt per månad

Redigering: Agneta D Ohlson

Vinjett: Rasmus Andersson

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on…

Aktuellt från KSLA nr 3-2022

Bl a en kort beskrivning av bibliotekets arbete med en klippsamling om GMO-läget från 1990-talet till en bit in på 2010-talet.

Särskilda öppettider för biblioteket i december och jul- och nyårshelgerna

Under december håller biblioteket stängt alla torsdagar (1/12, 8/12, 15/12). Helt stängt från 22/12 för att öppna igen måndag 9 januari.

KSLAT nr 7-2022 Friska skogar – så når vi dit

Detta nummer av KSLA:s tidskrift ger en sammanfattning av tre års arbete i KSLA:s skogsskadekommitté.