Välkommen till KSLA-podden

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?

Stort som smått avhandlas i KSLA-podden – obekväma samtal och konstruktiv dialog för problem och lösningar inom de gröna och blå näringarna. Podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsutveckling.

KSLA-podden finns där poddar finns, bland annat på Acast (bara att ladda ned appen och lyssna).


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.

Alla avsnitten finns på Acast och där poddar finns. Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Publicerade avsnitt:

Planerade avsnitt:

  • Fake news och faktaresistens, varför uppstår det och hur botar vi det? (dec 2022)
  • Tama grisar och vilda svin
  • Från Experimentalfältet och Drottninggatan till Enaforsholm och Barksätter – om KSLA:s fastigheter

Produktion: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2020

Kontaktpersoner: Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, 08-5454 7702, och Agneta D Ohlson, kommunikatör,
08-5454 7712

Redaktionsråd: Eva Pettersson, Agneta D Ohlson, Per Eriksson, Jimmy Lyhagen och Ylva Nordin

Utgivningsplan: Ett avsnitt per månad

Redigering: Agneta D Ohlson

Vinjett: Rasmus Andersson

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…