Bibliotekets öppethållande våren 2021

Den som vill besöka biblioteket är välkommen att kontakta någon av akademibibliotekarierna, Per Eriksson eller Jimmy Lyhagen.


Biblioteket är stängt tillsvidare som en följd av coronarestriktionerna. Men du kan göra ett personligt besök om du först kontaktar någon av akademibibliotekarierna, Per Eriksson eller Jimmy Lyhagen.

Skogarnas kulturarv

3 feb: Ett rundabordssamtal om vikten av att tillgängliggöra, använda och utveckla skogarnas kulturarv samt hur skyddet av det verkligt skyddsvärda ska kunna säkras.…

Skogarnas kulturarv

2 feb: Ett rundabordssamtal om vikten av att tillgängliggöra, använda och utveckla skogarnas kulturarv samt hur skyddet av det verkligt skyddsvärda ska kunna säkras.…

After the Food Systems Summit (FSS) – the way forward

29 Oct: Time to see the outcome of the Food Systems Summit. What are the current plans for fulfilling the road map laid out…

KSLA om EU:s färdplan Klimatförändringar – hållbart kolkretslopp

KSLA har lämnat kommentarer på EU-kommissionens initiativ ”Klimatförändringar – hållbart kolkretslopp” (Climate change – restoring sustainable carbon cycles).