KSLA söker en avdelningssekreterare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor som berör de gröna näringarna och dit hörande verksamheter. Akademiens arbete bygger på vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademiens viktigaste resurs är dess ledamöter, idag ca 700. På kansliet arbetar 11 personer.


KSLA

Avdelningssekreteraren för akademiens Allmänna avdelning går i pension och vi står nu inför utmaningen att hitta en ersättare med tillträde i april 2022.

KSLA arbetar utåtriktat för samhällets bästa, framför allt genom våra ledamöter med stöd av vårt kansli. Akademien är beroende av ett kreativt och konstruktivt arbetssätt för att stärka verksamhet, samverkan och ekonomi.

KSLA har tre avdelningar: Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen och Skogsavdelningen. Allmänna avdelningen behandlar övergripande frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, kultur och landsbygdsfrågor, kunskapsförmedling och samhällsplanering. I Allmänna avdelningen behandlas även frågor inom näringar och vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jordbruks- respektive skogsavdelningarna såsom rennäring, fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk. Stort fokus ligger på samarbete mellan avdelningarna för att på bästa sätt belysa aktuella problemställningars helhet.

Som sekreterare för Allmänna avdelningen har du kontakt med ledamöter och fungerar som sekreterare i ett flertal grupperingar. En viktig del i ditt arbete är nätverkande och omvärldsspaning för att hålla dig uppdaterad om vad som pågår inom de gröna och blå näringarna.

Personlig lämplighet är avgörande

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. I tjänsten kommer du att ha ett nära samarbete med övriga på kansliet och med akademiens ledamöter, både svenska och internationella. Du bör gilla att ta initiativ men samtidigt kunna vara lyhörd, jobba strategiskt samt vara effektiv och flexibel. Verksamheten bedrivs ideellt av i huvudsak akademiens ledamöter, vilket innebär att du måste vara serviceinriktad. Därutöver ska du ha relevant högskoleutbildning, flera års arbetslivserfarenhet, kunskap om de gröna näringarna och ett starkt intresse för KSLA:s fokusområden. Utbildning eller erfarenhet av projektledning är meriterande. Ett krav är att du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

För mer information kan du kontakta akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson, telefon 070-677 68 56, e-post eva.pettersson@ksla.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 november 2021.

Mejla ansökan, märkt Avdelningssekreterare, till eva.pettersson@ksla.se.

 

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…