KSLA-podden 13: Future Food Systems – genetic engineering in future agriculture

Changing climate needs new tools to secure future crops. Professor Pamela Ronald, keynote speaker at the webinar ”Future Food Systems” on 15 October, talks about the possibilities of genome editing in future agriculture in this podcast by Annika Åhnberg and Anders Nilsson.


Many farmers live on less than 3 dollars a day and depend on safe and good harvests. Genetic engineering and genome editing can help in developing crops with resistance to disease.

– Sustainability, safety, practicality, and costs are important factors also when developing new techniques in future agriculture, says professor Pamela Ronald in the podcast. Modern biotechnology and genetic tools play an important role when climate changes force us to develop new tools to secure crops in the future.

Pamela Ronald is a distinguished professor in the Department of Plant Pathology and the Genome Center, University of California, Davis, USA. She came to Sweden for the first time at the age of 23 on a Fulbright Scholarship and worked together with professor Nils Fries in Uppsala University for a year.


Link to the podcast


The webinar was an initiative from the KSLA-project Växtnoden (the Plant Node). The meeting put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world – with a special focus on the European Union. It focussed on how these tools can contribute to improved food systems. Speakers were professors Pamela Ronald, Joachim von Braun, Jonathan Jones, Dennis Eriksson, and Lisa Sennerby Forsse. The meeting was organised by the KSLA Fellows Annika Åhnberg and Anders Nilsson.

The KSLA Plant Node Project (Växtnodsprojektet) aims at developing a more constructive dialogue with EU politicians in the field of genome editing. The project is led by Annika Åhnberg, KSLA fellow and former Minister of Agriculture.


Välkommen till gröna samtal med KSLA

Vad säger vetenskapen om vår gröna värld och vardag, hur visar beprövad erfarenhet oss på gröna lösningar och lärdomar och hur har de gröna näringarna utvecklats och skildrats genom tiderna?

Stort som smått avhandlas i KSLA-podden – obekväma samtal och konstruktiv dialog för problem och lösningar inom de gröna och blå näringarna. KSLA-podden utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet och vänder sig till alla som är intresserade av mat, miljö och biologiska naturresurser, historia, ekonomi och samhällsutveckling.

KSLA-podden finns också på Acast (Bara att ladda ned appen och lyssna.)