Bibliotekets öppethållande ändras från och med 11 januari!

Från tisdag 11 januari kan man endast besöka biblioteket efter överenskommelse. Detta är en konsekvens av pandemirestriktionerna.

Kontakta någon av akademibibliotekarierna för ett besök på biblioteket.

Per Eriksson per.eriksson@ksla.se

Jimmy Lyhagen jimmy.lyhagen@ksla.se

 


Biblioteket är stängt 26-27 januari. Återlämna böcker går dock bra.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in…

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas…