Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Svenska Lantbruksveckans fond ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord (inkl vattenbruk), skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.


De gröna näringarna är centrala i vårt föränderliga samhälle och i människors vardag, vilket behöver uppmärksammas. Fonden bidrar med medel till innovativa projekt som bidrar till att stärka förtroendet för svenska produkter samt lyfta fram de gröna näringarna för en bredare publik.

Svenska Lantbruksveckans fond delar årligen ut ca 500 000 kr.

Bedömning av ansökningarna

Följande kriterier används vid bedömning av ansökningar.

  • Innovationsgrad.
  • Tydlighet avseende målgrupper och spridningseffekt.
  • Källor i de fall man hänvisar till vetenskap och fakta.
  • Samarbeten mellan flera parter.
  • Egna insatser i form av tid och/eller pengar.

Villkor för tilldelning av medel är att tidigare projekt som beviljats medel slutrapporterats.

Ansökan ska vara inne senast den 3 maj 2024.

Läs mer här.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.