Stöd till innovativa kommunikationsprojekt med syfte att främja de gröna näringarna

Svenska Lantbruksveckans fond ska främja de gröna näringarnas ställning i samhället genom bidrag för anordnande av möten och konferenser och andra aktiviteter som gäller jord (inkl vattenbruk), skog eller trädgård och som är öppna för eller riktade till allmänheten.


De gröna näringarna är centrala i vårt föränderliga samhälle och i människors vardag, vilket behöver uppmärksammas. Fonden bidrar med medel till innovativa projekt som bidrar till att stärka förtroendet för svenska produkter samt lyfta fram de gröna näringarna för en bredare publik.

Svenska Lantbruksveckans fond delar årligen ut ca 500 000 kr.

Bedömning av ansökningarna

Följande kriterier används vid bedömning av ansökningar.

  • Innovationsgrad.
  • Tydlighet avseende målgrupper och spridningseffekt.
  • Källor i de fall man hänvisar till vetenskap och fakta.
  • Samarbeten mellan flera parter.
  • Egna insatser i form av tid och/eller pengar.

Villkor för tilldelning av medel är att tidigare projekt som beviljats medel slutrapporterats.

Ansökan ska vara inne senast den 3 maj 2024.

Läs mer här.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.