Sök utbildningsstöd/resestipendium senast 1 juni

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utlyser utbildningsstöd och resestipendier för studerande vid universitet och högskolor i Sverige.


Kriterier

  • Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom områdena jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, veterinärmedicin, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.
  • Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser såväl i Sverige som utomlands inom relevanta ämnesområden.
  • Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitet.
  • Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.
  • Maxbelopp: 40 000 kronor.
  • Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Till mer information.

Månadens karta 2

Tre kartor som visar utvecklingen i Kindlamossen, Hällefors kommun. Kartorna visar hur det såg ut åren 1865–1867 och dessutom markanvändningen i området år 2018…

KSLA’s comments on the open consultation of the Nordic Nutrition Recommendations 2023 (NNR2023) report

The basis for KSLA’s review was to examine the proposals for future recommendations on desirable daily intake of individual nutrients – integrating environmental aspects.

Nya dimensioner i skogarnas kulturarv

24/8: Skogarna har genom årtusenden spelat avgörande roller för människors liv, verkan och framtidstro, i det som är Sverige i. Hittills har i stort…

Verksamhetsberättelse 2022 – KSLAT nr 2-2023

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2022.