Landskapsrätter inför Stockholm Gastronomisk Huvudstad 2023

Sveriges landskap ska få nya landskapsrätter – rätterna presenteras under 2023 som ett led i att Stockholm är utsedd till Gastronomisk huvudstad 2023. Den första presentationen skedde den 20 oktober 2022 på Måltidens dag då Länsstyrelserna presenterade de nya landskapsmåltiderna på Skansen i Stockholm.

 


Sveriges Nya Landskapsmåltider arbetas fram under detta år för att kunna serveras lokalt under 2023. Bland annat kommer en bok tas fram där alla måltider och recept samlas. Bakom initiativet står Måltidsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och riksorganisationen Folkets hus och parker, som också arrangerade dagen på Skansen.

– Det här är en unik kraftsamling! Dels för samarbetet mellan akademierna bakom initiativet, men framförallt för den enorma uppslutning som visats från länen. Intresset är stort och initiativet har även väckt uppmärksamhet internationellt, säger PO Berg, Måltidsakademiens ordförande. De slutliga landskapsmåltiderna med recept ska skickas in till akademierna den 1 december.

Till filminspelningarna och länsstyrelsernas presentationer på Skansen den 20 oktober (Google Drive).

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…