Sök anslag ur SLO-fonden senast 1 april

Bidrag delas ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet inom mekanisering och byggnadsverksamhet, främst åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.


Stiftelsen SLO-fonden har till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Med skogsbruk avses i detta fall det som bedrivs i anslutning till jordbruk.

Max bidrag som kan beviljas är 350 000 kronor.

Ansökan ska vara inne senast den 1 april och av ansökan ska det framgå att sökande/medsökande har relevant kompetens för att genomföra projektet, samt hur resultaten från projektet kommer att dokumenteras och spridas.

Mer information.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.