KSLA lämnar förslag till reviderad Livsmedelsstrategi 2.0

Regeringen har bjudit in till att komma med inspel inför formandet av en Livsmedelsstrategi 2.0. KSLA välkomnar regeringens initiativ. Den nuvarande strategin lades fast av Riksdagen 2017 – mycket har hänt sedan dess. De senaste åren har vi upplevt omfattande bränder, pandemi och krig i Europa. Bland annat detta har betydelse för svenskt lantbruk och hela den svenska livsmedelsvärdekedjan.


Det finns ett stort antal frågor att adressera i en svensk livsmedelsstrategi. Från KSLA:s perspektiv vill vi lyfta fram ett antal förslag för att kunna utveckla en hållbar svensk livsmedelsvärdekedja med livskraft och lönsamhet där alla led har förutsättningar att utvecklas.

Våra förslag finns inom följande angelägna områden:

  • Stärkt statlig finansiering av satsningar och forskning/innovation inom klimatområdet.
  • Stärkt satsning på miljömässig, ekonomisk och inte minst social hållbarhet.
  • Åtgärder behövs för att säkerställa kompetensbehovet inom livsmedelskedjan, inte minst för kompetensväxling mitt i livet.
  • Särskilda initiativ för att säkra inhemsk produktion av insatsvaror.
  • Fungerande försörjningsberedskap där staten och näringslivet samverkar.
  • Regelbördan är fortfarande omfattande och det krävs krafttag för att den ska minska.
  • I största utsträckning undvika att använda jordbruksmark för exploatering.

Hela förslaget finns att läsa här.

Jan Fryk
Preses

Peter Normark
Akademisekreterare

Mer information:
Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 072 141 80 54
E-postadress: peter.normark@ksla.se

Till detta pressmeddelande som pdf.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.