KSLA utlyser 8 mkr för ansökan senast 15 september

Den sammanlagda summans fördelning:
5 847 000 kronor till yngre forskare och doktorander i form av stipendier/resestipendier och projektmedel inkl publicering.
520 000 kronor till doktorander och postdoktorander för forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse.
555 000 kronor som ekonomiskt stöd till doktorand eller postdoktorand inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.
1 150 000 kronor till forskare med doktorsexamen och/eller mer seniora forskare för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

Anslagen kan sökas under perioden 28 juni–15 september 2023.


 • 5 847 000 kronor till stipendier/resestipendier och projektmedel inkl publicering (GFS2023).
  Ämnesområden:
  – Skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling inklusive fritidsodling samt vattenbruk.
  – Hela kedjan från råvara till förädling, konsumtion samt återanvändning av slutprodukt.
  – Aktiviteter som förser samhället med biobaserade råvaror såsom bioenergi, fibrer, etc.
  – Samband mellan produktion och andra ekosystemtjänster.
  – Ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och kulturella frågor som berör den gröna sektorn.
  – Landsbygds- och landskapsfrågor inklusive byggnader och bebyggelsemiljö.
  – Agrar- och skogshistoria och angränsande områden inom gröna sektorn.
  – Internationella och nationella marknader samt regler som berör sektorn.
 • 1 150 000 kronor till forskning om äganderätten och de gröna näringarna (ÄG2023).
  Syftet är att öka kunskapen om hur äganderätt och näringsfrihet beaktas vid frågor av betydelse för jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet och hur den kan utvecklas för att bidra till hållbar utveckling. Forskningen kan bedrivas ur rättsvetenskapligt, statsvetenskapligt eller rättsekonomiskt/ekonomiskt perspektiv. Medel kan sökas för lönekostnader, resor och forskningssamarbeten inom området.
  Prioriterade områden utan inbördes ordning (specificeras närmare under länken ovan).
  – EU-rättens påverkan på ägande-/brukanderätten.
  – Gränser för EU:s juridiska rätt att begränsa brukanderätten.
  – Äganderätt och ägaransvar i en hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
  – Århuskonventionens tillämpning och dess konsekvenser för äganderätt och näringsfrihet.
  – Miljörätt, äganderätt och näringsfrihet.
  – Miljöbalken ur ett äganderättsligt perspektiv.
  – God förvaltning enligt förvaltningslagen och dess betydelse för en fungerande äganderätt.

Till mer information.

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.