Årets Viltmatdag hålls den 8 september

Svenska Viltmatakademin, som sprider kunskap om viltets hantering och goda användning, från den naturliga livsmiljön till allas tallrik, arrangerar Årets Viltmatdag och utser Årets Viltkrog. Viltmatdagen 2023 hålls i Växjö den 8 september.


Ur programmet:

  • Utmärkelsen Årets Viltkrog 2023
  • Panelsamtal om viltmatens villkor i livsmedelskedjan
  • Lunchmingel med gäster från Viltmatakademin
  • AW med Måltidsorganisationen i Växjö kommun

Tid & Plats

Fredag 8 september kl 09.30–13.30 på Hotell PM & Vänner, Växjö

Deltagaravgifter (inkl moms):

  • Entré 100 kr (medlem i Jägarförbundet går gratis)
  • Entré inkl lunch med dryck och kaffe 250 kr

Program

Boka din plats här!


Viltmatakademin drivs av visionen om en ansvarsfull och hållbar hantering av viltmat som livsmedel och består av 20 ledamöter från olika yrkesgrupper. Mer info och länk till Viltmatdagen 2022.

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…