Växtnoden kommenterar EU-kommissionens förslag till reglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen


Hösten 2019 gav EU:s ministerråd EU-kommissionen i uppdrag att se över behovet av ändrad reglering av nya genomiska tekniker (NGT) i växtförädlingen. Kommissionen har nu presenterat sitt förslag till uppmjukad reglering av hur NGT-växter ska få användas. Det betyder att modern växtförädling byggd på den forskning som ledde till ”gensaxen” och som belönades med nobelpriset i kemi 2020 äntligen skulle kunna komma till användning i Europas jordbruk. Hittills har enbart växter som tagits fram med traditionell teknik för mutationer som strålning och mutagena kemikalier kunnat användas. I stället importeras stora mängder av GMO-foder till kor, grisar och höns i Europa.

Växtnoden har skickat ut ett extra nyhetsbrev som sammanfattar kommissionens förslag.

Till Växtnoden

Direkt till det extra nyhetsbrevet

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.