Växtnoden kommenterar EU-kommissionens förslag till reglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen


Hösten 2019 gav EU:s ministerråd EU-kommissionen i uppdrag att se över behovet av ändrad reglering av nya genomiska tekniker (NGT) i växtförädlingen. Kommissionen har nu presenterat sitt förslag till uppmjukad reglering av hur NGT-växter ska få användas. Det betyder att modern växtförädling byggd på den forskning som ledde till ”gensaxen” och som belönades med nobelpriset i kemi 2020 äntligen skulle kunna komma till användning i Europas jordbruk. Hittills har enbart växter som tagits fram med traditionell teknik för mutationer som strålning och mutagena kemikalier kunnat användas. I stället importeras stora mängder av GMO-foder till kor, grisar och höns i Europa.

Växtnoden har skickat ut ett extra nyhetsbrev som sammanfattar kommissionens förslag.

Till Växtnoden

Direkt till det extra nyhetsbrevet

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…