Växtnoden kommenterar EU-kommissionens förslag till reglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen


Hösten 2019 gav EU:s ministerråd EU-kommissionen i uppdrag att se över behovet av ändrad reglering av nya genomiska tekniker (NGT) i växtförädlingen. Kommissionen har nu presenterat sitt förslag till uppmjukad reglering av hur NGT-växter ska få användas. Det betyder att modern växtförädling byggd på den forskning som ledde till ”gensaxen” och som belönades med nobelpriset i kemi 2020 äntligen skulle kunna komma till användning i Europas jordbruk. Hittills har enbart växter som tagits fram med traditionell teknik för mutationer som strålning och mutagena kemikalier kunnat användas. I stället importeras stora mängder av GMO-foder till kor, grisar och höns i Europa.

Växtnoden har skickat ut ett extra nyhetsbrev som sammanfattar kommissionens förslag.

Till Växtnoden

Direkt till det extra nyhetsbrevet

Aktuellt från KSLA nr 2-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång referat från ett antibiotikaseminarium, en sammankomst om svamp, flera utlysningar och annat.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att…

Månadens karta 12

April 2024: Ett atlasuppslag över produktion och flöden av handelsvaror mellan Sverige och Norge för år 1914.

KSLA söker ny kock/husmor till kursverksamheten i huset

Som kock på KSLA sköter du driften i köket som egen företagare. Arbetstiderna är oftast dagtid, omfattningen 50–75 procent och möjligheten till spännande nätverk…