Föreslå mottagare av Anders Elofsons Medalj 2024!

Ur stiftelsen Anders Elofsons fond delas en medalj i solitt silver (diam. 38 mm) ut till framträdande företrädare för forskning och försök, upplysning och information samt praktisk verksamhet inom de områden som stod Anders Elofson närmast, betes- och vallfrågor, fröodling samt frökontroll rörande vallväxter.


Belöningen, som utgörs av medalj, 10 000 kronor samt diplom, kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2024.

Härmed inbjuds ni att lämna förslag på mottagare. Skriftligt motiverat förslag (se blankett) ska vara akademien tillhanda senast den 1 oktober 2023 under nedanstående adress.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM

eller
keiko.blesserholt@ksla.se

EU:s utvidgning med fokus på jordbruket i Ukraina

4/6: Hur ser tidsplanen ut för en utvidgningsprocess inom EU? Vilka reformer behövs av jordbrukspolitiken och budgetprocess? Vilka är vinsterna för Sverige? Dessa frågor…

Aktuellt från KSLA nr 3-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång två referat med fokus på smittskydd för djur och två med fokus på skog. Dessutom ett par utlysningar…

Verksamhetsberättelse 2023 – KSLAT nr 1-2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien året som gick – 2023.

Utbildningsstöd och resestipendier 2024

Välkommen att söka KSLA:s utbildningsstöd och resestipendier senast 1 juni 2024!