Jenny Asplund leder KSLA:s program för försörjningsberedskap

KSLA har under hösten 2023 inlett ett tvåårigt program som fokuserar på försörjningsberedskap inom lantbruk, livsmedel och skogsbruk.


Inom ramarna för programmet kommer det bl.a. att anordnas seminarier, rundabordssamtal och det hela ska utmynna i två rapporter om beredskap inom lantbruk och livsmedel respektive skogsbruk. 

Som projektledare för detta program har KSLA anställt Jenny Asplund, som börjar måndagen den 4 september. Hon kommer närmast från rollen som managementkonsult på Macklean där hon fokuserat på försörjningsberedskap och hållbarhet, samt andra frågor som berör livsmedelsbranschen och de gröna näringarna. Jenny kommer ursprungligen från Österbotten i Finland och är uppvuxen på en gård där det i dagsläget odlas mest kummin.

Mer om programmet.

Jenny Asplund nås här: jenny.asplund@ksla.se, tel 08 54 54 77 00, mobil 070 222 90 44.

Jenny Asplund. Foto: Macklean.

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.