Jenny Asplund leder KSLA:s program för försörjningsberedskap

KSLA har under hösten 2023 inlett ett tvåårigt program som fokuserar på försörjningsberedskap inom lantbruk, livsmedel och skogsbruk.


Inom ramarna för programmet kommer det bl.a. att anordnas seminarier, rundabordssamtal och det hela ska utmynna i två rapporter om beredskap inom lantbruk och livsmedel respektive skogsbruk. 

Som projektledare för detta program har KSLA anställt Jenny Asplund, som börjar måndagen den 4 september. Hon kommer närmast från rollen som managementkonsult på Macklean där hon fokuserat på försörjningsberedskap och hållbarhet, samt andra frågor som berör livsmedelsbranschen och de gröna näringarna. Jenny kommer ursprungligen från Österbotten i Finland och är uppvuxen på en gård där det i dagsläget odlas mest kummin.

Mer om programmet.

Jenny Asplund nås här: jenny.asplund@ksla.se, tel 08 54 54 77 00, mobil 072 222 90 44.

Jenny Asplund. Foto: Macklean.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.