Ungdomsutskottet söker nya medlemmar

KSLA:s ungdomsutskott bidrar till att utveckla KSLA:s verksamhet mot ökad kvalitet och diversitet genom att uppmuntra unga praktiker och akademiker att delta i aktiviteterna för att tillföra sina perspektiv och erfarenheter och påverka arbetet.


Ungdomsutskottet söker nu engagerade unga personer, som är verksamma eller studerar inom de areella näringarna och som vill ingå i utskottets arbete från årsskiftet och tre år framåt.

Ungdomsutskottet träffas några gånger per år vid möten, utflykter, seminarier och rundabordssamtal. Uppskattade aktiviteter är också Mentorskapsprogrammet och Caseutmaningen.

Välkommen med frågor till utskottets ordförande Maria Karlsson. Din intresseanmälan vill vi ha senast 1 november.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.