Ungdomsutskottet söker nya medlemmar

KSLA:s ungdomsutskott bidrar till att utveckla KSLA:s verksamhet mot ökad kvalitet och diversitet genom att uppmuntra unga praktiker och akademiker att delta i aktiviteterna för att tillföra sina perspektiv och erfarenheter och påverka arbetet.


Ungdomsutskottet söker nu engagerade unga personer, som är verksamma eller studerar inom de areella näringarna och som vill ingå i utskottets arbete från årsskiftet och tre år framåt.

Ungdomsutskottet träffas några gånger per år vid möten, utflykter, seminarier och rundabordssamtal. Uppskattade aktiviteter är också Mentorskapsprogrammet och Caseutmaningen.

Välkommen med frågor till utskottets ordförande Maria Karlsson. Din intresseanmälan vill vi ha senast 1 november.

Aktuellt från KSLA nr 2-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång referat från ett antibiotikaseminarium, en sammankomst om svamp, flera utlysningar och annat.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att…

Månadens karta 12

April 2024: Ett atlasuppslag över produktion och flöden av handelsvaror mellan Sverige och Norge för år 1914.

KSLA söker ny kock/husmor till kursverksamheten i huset

Som kock på KSLA sköter du driften i köket som egen företagare. Arbetstiderna är oftast dagtid, omfattningen 50–75 procent och möjligheten till spännande nätverk…