Ungdomsutskottet söker nya medlemmar

KSLA:s ungdomsutskott bidrar till att utveckla KSLA:s verksamhet mot ökad kvalitet och diversitet genom att uppmuntra unga praktiker och akademiker att delta i aktiviteterna för att tillföra sina perspektiv och erfarenheter och påverka arbetet.


Ungdomsutskottet söker nu engagerade unga personer, som är verksamma eller studerar inom de areella näringarna och som vill ingå i utskottets arbete från årsskiftet och tre år framåt.

Ungdomsutskottet träffas några gånger per år vid möten, utflykter, seminarier och rundabordssamtal. Uppskattade aktiviteter är också Mentorskapsprogrammet och Caseutmaningen.

Välkommen med frågor till utskottets ordförande Maria Karlsson. Din intresseanmälan vill vi ha senast 1 november.

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Sök stöd till vetenskaplig forskning eller för sociala ändamål

C. F. Lundströms stiftelse lämnar bidrag till svenska medborgare för främjande av 1) vetenskaplig forskning, och 2) sociala ändamål; bidrag till institutioner för vård…