Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 9 november 2023 valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 5 i Jordbruksavdelningen. De är Kerstin Arnemo, Brunflo, Peter Borring, Skänninge, Renée Båge, Uppsala, Jan Ehrensvärd, Tomelilla, och Virpi Welling, Uppsala.


Akademiens Jordbruksavdelning arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Kerstin Arnemo, född 1958, lantmästare och egen företagare. Kerstin Arnemo har en bred erfarenhet av att äga, driva och utveckla såväl större, som entreprenörsdrivna, företag. Hon är en erfaren styrelseordförande och -ledamot och kombinerar styrelseuppdrag, ledningsuppdrag och konsultarbete. Kerstin driver de agrara frågorna på olika plan i samhället, och arbetar med att stödja kvinnor att driva och utveckla sitt företagande.

Peter Borring, född 1976, lantmästare och lantbrukare. Peter Borring är egenföretagare inom primärproduktionen, och bedriver såväl konventionell som ekologisk odling. Han har i många år varit aktiv som förtroendevald inom lantbrukets organisationer och inom kommunalpolitik. Han har även stor erfarenhet av utbildning och utvecklingsarbete, bland annat vid Vreta utbildningscentrum. Peter har en god kommunikativ förmåga och syns ofta i lantbruksmedia och på sociala medier.

Renée Båge, född 1964, leg. veterinär, professor och ECAR Diplomate (europeisk specialist i djurens reproduktion), SLU. Renée Båge är väl grundad i såväl den inhemska mjölkproduktionens utmaningar som i den internationella forskningssfären, inte minst i låginkomstländer. Hennes fokus är idisslarnas reproduktion och hälsa, hon har en stor pedagogisk förmåga och är en uppskattad och efterfrågad lärare samt föreläsare. Renée verkar i skärningen mellan akademi och praktik, ofta med tvärvetenskapliga frågeställningar.

Jan Ehrensvärd, född 1968, verkställande direktör för Tosterups Gård. Jan Ehrensvärd är civilekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. År 2013 tog han över familjegården Tosterup utanför Tomelilla, med inriktning mot växtodling och en omfattande äppelodling. Han har bred erfarenhet från olika verksamheter såväl inom Sverige som internationellt. Jan har en gedigen kunskap om svenskt lantbruk och stor erfarenhet av styrelsearbete, både som ordförande och ledamot.

Virpi Welling, född 1970, leg. veterinär, affärsområdeschef och djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan. Virpi Wellings specialområde är smittskydd i nötbesättningar, kalvhälsa, djurvälfärd och antibiotikafrågor. Hon är utsedd expert för EU-kommissionens Animal Welfare Platform, som skapats inför införandet av EU:s nya djurskyddslagstiftning. Virpi är även medlem i det globala konsortiet Dairy Beef Network och har ett stort engagemang för svenskt lantbruk och svenska mervärden, i synnerhet för nötköttsproduktionen.


Akademiens nya ledamöter kommer att kunna bidra aktivt i KSLA:s roll som brobyggare mellan å ena sidan forskning och vetenskap och å andra sidan samhällsliv och näringsliv. För KSLA är ambitionen att utifrån olika kunskapsbaser stärka förmågan att bidra till strategiska samtal och dialoger om de areella näringarna.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Professor Katarina Elofsson, Kungsängen, docent Mikael Karlsson, Johanneshov, professor Mikael Klintman, Lund, forskningschef/vice vd Åsa Persson, Stockholm, professor Patrick Svensson, Lund och generaldirektör Håkan Wirtén, Jönköping. Tre internationella ledamöter valdes in: PhD Purabi Bose, Lomma, Sverige, professor Øistein Evensen, Oslo, Norge, och professor Kjell Magnus Norderhaug, Oslo, Norge.

Skogsavdelningen: Ph D Ekologi Line Djupström, Örsundsbro, enhetschef Klara Helstad, Eskilstuna, jägmästare/doktorand Aleksandra Holmlund, Lidingö, docent Johanna Johansson, Huddinge, vd/koncernchef Ulf Larsson, Sundsvall, och lantmästare/egenföretagare Svarte Swartling, Umeå. En internationell ledamot valdes in: professor Georg Winkel, Remagen, Tyskland.

Därutöver valdes två hedersledamöter:

Professor emerita Margareta Ihse, Älvsjö, och Tekn.dr Kerstin Niblaeus, Gnesta, båda hemmahörande i Allmänna avdelningen.

Mer information:

Sara Österman, Jordbruksavdelningens sekreterare
Telefon: 08-54 54 77 06, mobil: 070-103 13 31
sara.osterman@ksla.se

Peter Normark, akademiens sekreterare och vd
Telefon: 08-54 54 77 02, mobil: 070-572 50 36
peter.normark@ksla.se


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan). I och med de nya invalen har akademien 539 svenska och 183 utländska ledamöter, totalt 722 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 212:e högtidssammankomst den 28 januari 2024.

Till detta pressmeddelande som pdf.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…