Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Detta seminarium tar upp de möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet, inklusive frågan om skala och med perspektiv från både det globala syd och det globala nord. Moderator är KSLA-ledamot, professor Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre.

Välkommen!


Bidragen från ursprungsbefolkningar, småbrukare och familjebaserade livsmedelsproduktionssystem, både på land och i vatten, till den globala livsmedelsförsörjningen är betydande. De bevarar ofta mångfalden av grödor, upprätthåller landskapets heterogenitet och tillämpar hållbara metoder. Under de senaste 30 åren har dock omkring 200 miljoner arbetstillfällen försvunnit inom livsmedelsproduktionen globalt, vilket har tvingat människor att lämna landsbygdsområden.

För att komma vidare med internationellt överenskomna hållbarhetsmål kommer det att krävas stora förändringar i hur världens mat produceras och distribueras. Detta kommer att inbegripa att stärka de människor som redan producerar en betydande del av världens livsmedel, och att denna produktion blir mer hållbar, lönsam och kreativ.

Förutsättningarna för detta kommer att diskuteras av 2023 års Volvos miljöpristagare Eduardo Brondizio tillsammans med doktor Jamila Haider och småskaliga lantbrukaren Courtney Adamson och publiken.
—————————————————————————————————————————-

TID & PLATS
2023-11-23 kl 13–15, Beijer Hall, KVA, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm. Evenemanget är gratis och öppet för allmänheten, men anmälan krävs.

MER INFO & ANMÄLAN

ARRANGÖR
Seminariet arrangeras av Beijerinstitutet i samarbete med Stockholm Resilience Centre och Volvo Environment Prize Foundation

—————————————————————————————————————————-
PROGRAM
Välkomsttal och introduktion
Professor Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Tas för givet. Småskaliga livsmedelsproducenter en central plats i världen
Professor Eduardo Brondizio, Indiana University

Vad är ”tillräckligt”? Insikter från en småskalig alpin mjölkgård
Dr. Jamila Haider, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Kaffepaus

Paneldiskussion och synpunkter från publiken
Moderator: 
Professor Maria Tengö, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Panel: Eduardo Brondozio, Jamila Haider och Courtney Adamson

Flygblad

Månadens karta 8

December 2023: Karta som visar fastigheter i södra Sverige som är häradsallmänningar idag.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!