Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Detta seminarium tar upp de möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet, inklusive frågan om skala och med perspektiv från både det globala syd och det globala nord. Moderator är KSLA-ledamot, professor Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre.

Välkommen!


Bidragen från ursprungsbefolkningar, småbrukare och familjebaserade livsmedelsproduktionssystem, både på land och i vatten, till den globala livsmedelsförsörjningen är betydande. De bevarar ofta mångfalden av grödor, upprätthåller landskapets heterogenitet och tillämpar hållbara metoder. Under de senaste 30 åren har dock omkring 200 miljoner arbetstillfällen försvunnit inom livsmedelsproduktionen globalt, vilket har tvingat människor att lämna landsbygdsområden.

För att komma vidare med internationellt överenskomna hållbarhetsmål kommer det att krävas stora förändringar i hur världens mat produceras och distribueras. Detta kommer att inbegripa att stärka de människor som redan producerar en betydande del av världens livsmedel, och att denna produktion blir mer hållbar, lönsam och kreativ.

Förutsättningarna för detta kommer att diskuteras av 2023 års Volvos miljöpristagare Eduardo Brondizio tillsammans med doktor Jamila Haider och småskaliga lantbrukaren Courtney Adamson och publiken.
—————————————————————————————————————————-

TID & PLATS
2023-11-23 kl 13–15, Beijer Hall, KVA, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm. Evenemanget är gratis och öppet för allmänheten, men anmälan krävs.

MER INFO & ANMÄLAN

ARRANGÖR
Seminariet arrangeras av Beijerinstitutet i samarbete med Stockholm Resilience Centre och Volvo Environment Prize Foundation

—————————————————————————————————————————-
PROGRAM
Välkomsttal och introduktion
Professor Thomas Elmqvist, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Tas för givet. Småskaliga livsmedelsproducenter en central plats i världen
Professor Eduardo Brondizio, Indiana University

Vad är ”tillräckligt”? Insikter från en småskalig alpin mjölkgård
Dr. Jamila Haider, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Kaffepaus

Paneldiskussion och synpunkter från publiken
Moderator: 
Professor Maria Tengö, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Panel: Eduardo Brondozio, Jamila Haider och Courtney Adamson

Flygblad

Aktuellt från KSLA nr 2-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång referat från ett antibiotikaseminarium, en sammankomst om svamp, flera utlysningar och annat.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att…

Månadens karta 12

April 2024: Ett atlasuppslag över produktion och flöden av handelsvaror mellan Sverige och Norge för år 1914.

KSLA söker ny kock/husmor till kursverksamheten i huset

Som kock på KSLA sköter du driften i köket som egen företagare. Arbetstiderna är oftast dagtid, omfattningen 50–75 procent och möjligheten till spännande nätverk…