34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf


Arkiv

34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf

34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf


Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna

34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf Webbinarium 6 okt om hur vi skapar utbildningar, arbeten och förutsättningar för nyföretagande i de gröna näringarna där individer kan växa och växla roller.

Platform on Sustainable Finance – Draft report on criteria for the EU Taxonomy

34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf KSLA har lämnat synpunkter på ”The draft report on preliminary recommendations for technical screening criteria for the EU taxonomy” på förfrågan från The Platform on Sustainable Finance.

Koll på kolet!

34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

34.-Illustrationer-sid-399-407.pdf KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!