2016 Högtidsmiddag/Commemorative Banquet

Akademisammankomst

2016 Högtidsmiddag/Commemorative Banquet Mer information
Mer information

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Pelle T Nilsson

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

→ Till bilder från det formella mötet & talen/To pictures from the formal meeting & speeches.

→ Till bilder från minglet/To pictures from mingle.