2017 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle

Akademisammankomst

2017 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle Mer information
Mer information

Senaste uppdatering/Latest update: 30 Jan 15:00.

Akademiens 205:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 205th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

→ Till bilder från det formella mötet och talen./To pictures from the formal meeting and the speeches.