2019 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle

Akademisammankomst

2019 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle Mer information
Mer information

Senaste uppdatering/Latest update: 31 Jan 11:45.

Akademiens 207:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster, mingel och bankett.
The Academy’s 207th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests, mingle and banquet.

Till bilder från det formella mötet och talen som pdf./To pictures from the formal meeting and the speeches as pdf.→

Till inlägg om högtidssammankomsten och några länkar./To news entry on the meeting and some links. →

Bilderna nedan är fria att använda, men ange/The pictures below are free to use, but state ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.