2021 – Ett händelserikt år

Akademisammankomst

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. För andra året i rad kommer våra nya svenska ledamöter att presentera sig på årets decembersammankomst. Invalet resulterade i 16 nya svenska ledamöter och fem internationella ledamöter. Våra fem nya internationella ledamöter presenterar sig och sin verksamhet 27 januari.

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.


2021 – Ett händelserikt år Mer information
Mer information

Mycket har hänt under 2021 och just detta år har varit extra händelserikt. Det blir mer och mer uppenbart att vi i högsta grad är påverkade av en global omvärld. Klimat, pandemi, ekonomi med mera kräver en ökad omvärldsspaning och vi behöver anpassa oss efter EU och de strategier som under 2021 blivit högaktuella. KSLA har varit mycket aktiv och försökt hänga med på bästa möjliga sätt utifrån de resurser som finns.

Våra ledamöter är ovärderliga och driver akademien framåt. Starka viljor som grundar sig i lång erfarenhet och djup kunskap gör att vi ibland tolkar aktuella forskningsresultat olika, vilket bidrar sitt heta och uppfriskande diskussioner inom akademien. Precis som det ska vara i en akademi.

Preses Jan Fryk lotsar oss genom sammankomsten, ekonomi, höjdpunkter ur verksamheten och presentationer av våra nya svenska ledamöter. Våra nya internationella ledamöter kommer att presentera sig själva den 27 januari – alla akademiens ledamöter är välkomna även då! Dagens sammankomst avslutas med jultallrik i Oscars källare. Välkommen till en innehållsrik avslutning på ett händelserikt år!

För ledamöter.


Sammankomsten går att följa såväl på Zoom som på plats från KSLA. Observera att ni som deltar på KSLA ska vara dubbelvaccinerade mot Covid 19 alternativt ha antikroppar från genomgången Covidinfektion.


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…