2021 – Ett händelserikt år

Akademisammankomst

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. För andra året i rad kommer våra nya svenska ledamöter att presentera sig på årets decembersammankomst. Invalet resulterade i 16 nya svenska ledamöter och fem internationella ledamöter. Våra fem nya internationella ledamöter presenterar sig och sin verksamhet 27 januari.

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.


2021 – Ett händelserikt år Mer information
Mer information

Mycket har hänt under 2021 och just detta år har varit extra händelserikt. Det blir mer och mer uppenbart att vi i högsta grad är påverkade av en global omvärld. Klimat, pandemi, ekonomi med mera kräver en ökad omvärldsspaning och vi behöver anpassa oss efter EU och de strategier som under 2021 blivit högaktuella. KSLA har varit mycket aktiv och försökt hänga med på bästa möjliga sätt utifrån de resurser som finns.

Våra ledamöter är ovärderliga och driver akademien framåt. Starka viljor som grundar sig i lång erfarenhet och djup kunskap gör att vi ibland tolkar aktuella forskningsresultat olika, vilket bidrar sitt heta och uppfriskande diskussioner inom akademien. Precis som det ska vara i en akademi.

Preses Jan Fryk lotsar oss genom sammankomsten, ekonomi, höjdpunkter ur verksamheten och presentationer av våra nya svenska ledamöter. Våra nya internationella ledamöter kommer att presentera sig själva den 27 januari – alla akademiens ledamöter är välkomna även då! Dagens sammankomst avslutas med jultallrik i Oscars källare. Välkommen till en innehållsrik avslutning på ett händelserikt år!

För ledamöter.


Sammankomsten går att följa såväl på Zoom som på plats från KSLA. Observera att ni som deltar på KSLA ska vara dubbelvaccinerade mot Covid 19 alternativt ha antikroppar från genomgången Covidinfektion.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…