2021 – Ett händelserikt år

Akademisammankomst

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, initiativ, idéer och nätverk. För andra året i rad kommer våra nya svenska ledamöter att presentera sig på årets decembersammankomst. Invalet resulterade i 16 nya svenska ledamöter och fem internationella ledamöter. Våra fem nya internationella ledamöter presenterar sig och sin verksamhet 27 januari.

Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.


2021 – Ett händelserikt år Mer information
Mer information

Mycket har hänt under 2021 och just detta år har varit extra händelserikt. Det blir mer och mer uppenbart att vi i högsta grad är påverkade av en global omvärld. Klimat, pandemi, ekonomi med mera kräver en ökad omvärldsspaning och vi behöver anpassa oss efter EU och de strategier som under 2021 blivit högaktuella. KSLA har varit mycket aktiv och försökt hänga med på bästa möjliga sätt utifrån de resurser som finns.

Våra ledamöter är ovärderliga och driver akademien framåt. Starka viljor som grundar sig i lång erfarenhet och djup kunskap gör att vi ibland tolkar aktuella forskningsresultat olika, vilket bidrar sitt heta och uppfriskande diskussioner inom akademien. Precis som det ska vara i en akademi.

Preses Jan Fryk lotsar oss genom sammankomsten, ekonomi, höjdpunkter ur verksamheten och presentationer av våra nya svenska ledamöter. Våra nya internationella ledamöter kommer att presentera sig själva den 27 januari – alla akademiens ledamöter är välkomna även då! Dagens sammankomst avslutas med jultallrik i Oscars källare. Välkommen till en innehållsrik avslutning på ett händelserikt år!

För ledamöter.


Sammankomsten går att följa såväl på Zoom som på plats från KSLA. Observera att ni som deltar på KSLA ska vara dubbelvaccinerade mot Covid 19 alternativt ha antikroppar från genomgången Covidinfektion.


Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products industry? The seminar will examine and discuss the impact of these trends on the global wood products industry together with industrial leaders.

Global Outlook for the Wood Products Industry in the 2020s

17/2: Will this decade be the Golden Twenties for the wood products…

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster. Temat är ”Stockholmskonferensen 50 år”. Högtidstalare är vetenskapsjournalist och KSLA-ledamoten Henrik Ekman. Den inledande ceremonin sänds även digitalt. Observera särskild anmälan till den.

Högtidssammankomsten 2022 Commemorative Meeting 2022

28 Jan: Högtidssammankomsten 2022 arrangeras på Stadshuset för ett begränsat antal gäster.…

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att stimulera till nationell dialog kring teknik för de gröna näringarna.

Teknik i jord- och skog – dags för nationell kraftsamling!

13/12: Teknikkommittén diskuterar fyra förslag i sin slutrapport och syftet är att…

Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

8/12: Ett seminarium om betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges befolkning, landsbygd och jordbruk. Vad är orsaken till att produktionen sjunker och vad krävs för att vända trenden?

Man saknar inte kon förrän båset är tomt – varför behövs mjölkproduktion i Sverige?

8/12: Ett seminarium om betydelsen av en inhemsk mjölkproduktion för hela Sveriges…