Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället på kort och lång sikt?

Seminarium

Vad innebär utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige för samhället och framtiden? KSLA:s kommitté för smittsamma djursjukdomar arrangerar ett seminarium om afrikansk svinpest den 15 november.


Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället på kort och lång sikt? Mer information
Mer information

Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället i stort på kort och lång sikt? Arrangör är KSLA:s kommitté för smittsamma djursjukdomar. Moderator: generaldirektör Ann Lindberg, SVA.

Konsekvenserna för jakten är stora. Å ena sidan kan ingen jakt bedrivas i det berörda området, å andra sidan bygger sjukdomshanteringen på frivillig hjälp
från lokala jägare. För skogsbruket får ett utbrott stora konsekvenser, bland annat på grund av att maskiner inte kan föras in och ut ur ett sjukdomsdrabbat område utan att saneras. Konsekvenserna kan bli stora även för svensk grisproduktion. Lokalboende drabbas hårt genom att de inte kan vistas i skogen, släppa hundar lösa eller plocka bär eller svamp.

Läs mer om vad KSLA gör och har gjort på området.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…