Äganderätten i praktiken

Exkursion

Äganderätten i praktiken Klicka för mer information

Att äga och bruka sin mark är för de flesta företagare inom de gröna näringarna en drivkraft för att investera och utveckla sitt företag för framtiden och kommande generationer.

För att presentera erfarenheterna från KSLA:s projekt inom området samt fördjupa och konkretisera dialogen kring äganderätten med närmast berörda politiker och tjänstemän arrangeras en exkursion för särskilt inbjudna.