Äganderätten och de gröna näringarna – slutseminarium

Webinar

De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi. Jord- och skogsbruk bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet. En trygg och långsiktig äganderätt är en drivkraft för att hållbart förvalta, investera i och utveckla sin fastighet för framtiden och kommande generationer.


Äganderätten och de gröna näringarna – slutseminarium Mer information

Under tre år har KSLA arbetat med ett projekt med syftet ”Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”. I projektet har kunskap samlats in och sammanställts om äganderättens innebörd och dess utveckling genom tiderna. Regelutveckling och förvaltning har beskrivits liksom förändringstryck, aktuellt läge och äganderättens betydelse för de enskilda jord- och skogsbruksföretagarna samt de gröna näringarnas framtida utveckling.

Projektets resultat presenterades vid ett webbinarium som går att ta del av i filminspelningen här nedan. Gunnar Wetterberg, historiker, författare, amhällsdebattör och tidigare diplomat, medverkade med sina reflektioner över ämnet.