Äganderätten och de gröna näringarna

Startar
4 november, 2020 10:00
Slutar
4 november, 2020 12:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Webbinarium på KSLA: Äganderätten och de gröna näringarna

De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi. Jord- och skogsbruk bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet. En trygg och långsiktig äganderätt är en drivkraft för att hållbart förvalta, investera i och utveckla sin fastighet för framtiden och kommande generationer.

Under tre år har KSLA arbetat med ett projekt med syftet ”Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”. I projektet har kunskap samlats in och sammanställts om äganderättens innebörd och dess utveckling genom tiderna. Regelutveckling och förvaltning har beskrivits liksom förändringstryck, aktuellt läge och äganderättens betydelse för de enskilda jord- och skogsbruksföretagarna samt de gröna näringarnas framtida utveckling.

Vid detta webbinarium kommer projektgruppen att presentera sitt arbete och resultat. Gunnar Wetterberg, historiker, diplomat, författare och samhällsdebattör, känd även från ”Fråga Lund” och ”På Spåret”, kommer att medverka med sina reflektioner över ämnet.

Länken till sändningen skickas ut till de som anmält sig när det närmar sig.

iCal Import + Google Calendar