Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

Webinar

Traditionellt sett har jorden och skogen gått i arv inom familjen från en generation till nästa. Men det blir allt vanligare att lämna över till någon utanför familjen. Hur tar man sig in i de gröna näringarna om man inte har en familjegård att ta över? Finns det nya sätt att ta över jord- och skogsbruk? Vilka är framtidens producenter?


Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter Mer information
Mer information

KSLA:s ungdomsutskott diskuterar i detta digitala samtal ägarskiftet inom jord och skog ur olika generationers perspektiv: de unga som ska ta över och de äldre som lämnar över. Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas? Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Hur gör man om flera barn är intresserade av att ta över – eller om inget av barnen vill ta över? Vad händer om det inte finns några arvingar? Det blir en historisk tillbakablick över hur ägandet sett ut inom svenskt jord- och skogsbruk liksom en europeisk utblick på ägarskiften.

Samtalet riktar sig till alla intresserade och deltagarna kan ställa frågor i chatten. Det spelas in och kan ses i efterhand. Välkommen!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…