Akademisammankomst: Land och Stad – Nya relationer i en osäker tid

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Land och Stad – Nya relationer i en osäker tid Mer information
Mer information
Endast för personligt inbjudna och akademiledamöter!

Under webbsändningen går det bra att skicka SMS-frågor till
070 160 33 05

Land och Stad – Nya relationer i en osäker tid

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. Det kanske är tillfälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en signal om en större förändring. Det har satt landsbygden i nytt ljus; vi får sluta att se den som ett förflutenhetens landskap. Flyktingmottagandet omprövar en rad relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. Vi ser ansträngningar och möjligheter, många som får spela nya roller och kanske ser vi ett förändrat kontrakt mellan stat och medborgare växa fram.

Var förs debatten kring dessa komplexa och djupgående förändringar? Dagstidningarnas kris innebär tillbakagång för lokaltidningar och regionala nyhetssändningar och samtidigt en övergång till sociala medier. Bantade redaktioner tvingas till förenklade budskap, motsättningar vinner över fördjupningar. Vem skapar bilden av framtidens levnadsvillkor i land och stad?

På sammankomsten utgår vi från flyktingsituationen och belyser den från olika håll. Vi tar avstamp i en svensk landsbygdskommun och får en utblick emot övriga Europa, vi väver in mediafrågan och den svenska landsbygdsdiskussionen.

Den nybildade Kommittén för Land och Stad vill vitalisera diskussionen om land och stad som går i ganska upptrampade spår och där landsbygden ofta står som en förlorargeografi emot staden, som tillskrivs kreativitet och växtkraft.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/
Obs! Du kan se inspelningen endast med Internet Explorer och Mozilla Firefox.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…