Akademisammankomst och vårexkursion till Strömsholm

Akademisammankomst

Akademisammankomst och vårexkursion till Strömsholm Mer information
Mer information

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Strömsholm – hästcentrum och kulturhistoria

I mitten av 1500-talet uppförde Gustav Vasa ett befäst stenhus på en holme i Kolbäcksån, som han gav namnet Strömsholm. När Gustav Vasa var 55 år gifte han sig med 16-åriga Karin Stenbock. Karin hann få åtta år tillsammans med Gustav Vasa innan hon blev änka. År 1563 bosatte sig Karin på Strömsholm. Hon levde sedan på Strömsholm i nästan sex årtionden. Drottning Hedvig Eleonora var den som initierade bygget av det nuvarande slottet. År 1669 fanns ritningarna klara och arkitekt var Nikodemus Tessin d.ä. Bygget togs så småningom över och slutfördes 1672 av hans son Nikodemus Tessin d.y., då fadern avled.

Det har funnits många vackra hästar på Strömsholm sedan 1600-talet. Under åren 1621–1871 fanns det en stuteriverksamhet för att tillgodose de kungliga härarna med hästar till de ständiga krigen. Efter stuteriverksamheten startades en hingstdepå som fanns åren 1871–1956. Mellan 1868 och 1968 var också arméns Rid- & Körskola belägen på Strömsholm. På skolan undervisade man i ridning, krigsvetenskap, veterinärlära, hovbeslag, vapenföring och gymnastik.

Nuvarande Ridskolan Strömsholm grundlades år 1968. Dagens verksamhet är ett etablerat utbildnings-/utvecklingscentrum inom främst ridsport och Strömsholm är en av tre riksanläggningar i Sverige – de andra är Flyinge och Wången. Strömsholm är platsen där människor utbildas för att i sin tur utbilda hästar och människor. Här ges utbildningar för ridlärare, ridinstruktörer, brukshästkuskar, hovslagare och hästskötare samt talangfulla och elitsatsande ryttare på flera nivåer. Spetskompetens inom hoppning, dressyr och brukshästkörning är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap och forskning.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…