Akademisammankomst och vårexkursion till Strömsholm

Akademisammankomst

Akademisammankomst och vårexkursion till Strömsholm Mer information
Mer information

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Strömsholm – hästcentrum och kulturhistoria

I mitten av 1500-talet uppförde Gustav Vasa ett befäst stenhus på en holme i Kolbäcksån, som han gav namnet Strömsholm. När Gustav Vasa var 55 år gifte han sig med 16-åriga Karin Stenbock. Karin hann få åtta år tillsammans med Gustav Vasa innan hon blev änka. År 1563 bosatte sig Karin på Strömsholm. Hon levde sedan på Strömsholm i nästan sex årtionden. Drottning Hedvig Eleonora var den som initierade bygget av det nuvarande slottet. År 1669 fanns ritningarna klara och arkitekt var Nikodemus Tessin d.ä. Bygget togs så småningom över och slutfördes 1672 av hans son Nikodemus Tessin d.y., då fadern avled.

Det har funnits många vackra hästar på Strömsholm sedan 1600-talet. Under åren 1621–1871 fanns det en stuteriverksamhet för att tillgodose de kungliga härarna med hästar till de ständiga krigen. Efter stuteriverksamheten startades en hingstdepå som fanns åren 1871–1956. Mellan 1868 och 1968 var också arméns Rid- & Körskola belägen på Strömsholm. På skolan undervisade man i ridning, krigsvetenskap, veterinärlära, hovbeslag, vapenföring och gymnastik.

Nuvarande Ridskolan Strömsholm grundlades år 1968. Dagens verksamhet är ett etablerat utbildnings-/utvecklingscentrum inom främst ridsport och Strömsholm är en av tre riksanläggningar i Sverige – de andra är Flyinge och Wången. Strömsholm är platsen där människor utbildas för att i sin tur utbilda hästar och människor. Här ges utbildningar för ridlärare, ridinstruktörer, brukshästkuskar, hovslagare och hästskötare samt talangfulla och elitsatsande ryttare på flera nivåer. Spetskompetens inom hoppning, dressyr och brukshästkörning är viktiga, liksom inom pedagogik, hästhållning, anläggningsdrift, ledarskap och forskning.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…