Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Året som gått och åren som kommer

Före den egentliga sammankomsten, kl. 13.00-15.00, arrangeras ett öppet seminarium ”Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft”, Karl Bruno analyserar denna historia i sin avhandling ”Exporting agrarian expertise. Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009”

Anmälan görs via anmälningslänk på hemsidan eller denna länk.

Vart fjärde år väljer akademien en ny preses och vice preses och sedan många gör utformar det nya presesparet sitt program för sin presesperiod. Detta program, Verksamhet och inriktning 2017-2020 som ska beslutas vid kollegiemötet den 1 december, kommer att presenteras av presesparet vid sammankomsten. Närvarande ledamöter erbjuds efter presentationen att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sammankomsten inleds med de formella delarna inkluderande några olika val, fastställande av 2017 års mottagare av A. W. Bergstens pris samt anmälan om övriga priser och belöningar. Därefter kommer avdelningarna och akademiens historiska verksamhet att summera året som gått och presentera planerna för kommande år.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…