Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Året som gått och åren som kommer

Före den egentliga sammankomsten, kl. 13.00-15.00, arrangeras ett öppet seminarium ”Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft”, Karl Bruno analyserar denna historia i sin avhandling ”Exporting agrarian expertise. Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009”

Anmälan görs via anmälningslänk på hemsidan eller denna länk.

Vart fjärde år väljer akademien en ny preses och vice preses och sedan många gör utformar det nya presesparet sitt program för sin presesperiod. Detta program, Verksamhet och inriktning 2017-2020 som ska beslutas vid kollegiemötet den 1 december, kommer att presenteras av presesparet vid sammankomsten. Närvarande ledamöter erbjuds efter presentationen att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sammankomsten inleds med de formella delarna inkluderande några olika val, fastställande av 2017 års mottagare av A. W. Bergstens pris samt anmälan om övriga priser och belöningar. Därefter kommer avdelningarna och akademiens historiska verksamhet att summera året som gått och presentera planerna för kommande år.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…