Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer

Akademisammankomst

Akademisammankomst: Året som gått och åren som kommer Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Året som gått och åren som kommer

Före den egentliga sammankomsten, kl. 13.00-15.00, arrangeras ett öppet seminarium ”Mellan teori och praktik – agrarexpertis och svenskt bistånd under 1900-talets andra hälft”, Karl Bruno analyserar denna historia i sin avhandling ”Exporting agrarian expertise. Development aid at the Swedish University of Agricultural Sciences and its predecessors, 1950-2009”

Anmälan görs via anmälningslänk på hemsidan eller denna länk.

Vart fjärde år väljer akademien en ny preses och vice preses och sedan många gör utformar det nya presesparet sitt program för sin presesperiod. Detta program, Verksamhet och inriktning 2017-2020 som ska beslutas vid kollegiemötet den 1 december, kommer att presenteras av presesparet vid sammankomsten. Närvarande ledamöter erbjuds efter presentationen att ställa frågor och komma med synpunkter.

Sammankomsten inleds med de formella delarna inkluderande några olika val, fastställande av 2017 års mottagare av A. W. Bergstens pris samt anmälan om övriga priser och belöningar. Därefter kommer avdelningarna och akademiens historiska verksamhet att summera året som gått och presentera planerna för kommande år.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.